Sistemi SimplHaus

Cilj razvoja modularnih lesenih gradbenih sistemov je bil poenostavljena in obenem statično in požarno bolj odporna lesena konstrukcija objektov, ki bila bolj fleksibilna kar se tiče dimenzij in elektro, vodovodnih ter ostalih napeljav. To nam je v veliki meri tudi uspelo. Za gradnjo objekta s sistemi SimplHaus praktično ni potrebna predhodna delavniška izdelava stenskih elementov saj je mogoča izvedba skoraj vseh zahtevnih oblik in dimenzij kar na objektu samem.

Sistem SimplHaus – SH sestavlja šest med seboj dimenzijsko različnih sistemov, ki se dopolnjujejo

1. SH 8
2. SH 10
3. SH 12
4. SH 15
5. SH 16
6. SH 18

Poleg standardnih sistemov razvijamo tudi sistem SH-NA (SimplHaus North America)

1.SH-NA16
2.SH-NA24

Patentiran standarden leseno-montažni sistem SimplHaus – SH sestavljajo različni leseni moduli pravokotnih oblik, različnih dimenzij, ki sestavljajo stabilno protipotresno in protipožarno izredno odporno konstrukcijo.

Sestavni del lesenih modulov je tudi toplotna in zvočna izolacija v debelini do 25cm, vmesna prekatna ločilna ovira pa preprečuje prehod vodne pare iz notranjosti v zunanji del lesene konstrukcije obenem pa omogoča neomejene možnosti izvedbe električnih, vodovodnih in ostalih napeljav.

Zunanjo in notranjo oblogo lesene konstrukcije sestavljajo konstrukcijske plošče v enem ali dveh slojih.

Zunanji del obloge lahko po zahtevah zaključuje fasadna izvedba s toplotno izolacijo in zaključnim fasadnim dekoracijskim slojem ali fasadna pa obloga različnih tipov materijalov .

Poleg standardnih sistemov SimplHaus razvijamo tudi sistem SH-NA (SimplHaus North America), ki je popolnoma prilagojen severno ameriškim tako imenovanim “wood frame construction” sistemom lesene gradnje ob upoštevanju imperialnega merskega sistema in je del internega razvoja odpornih lesenih modularnih sistemov, ki smo ga poimenovali z mednarodno kratico “HWERS” – High Wind & Earthquake Resistant System.

Sistem SH-NA temelji na 16 ali 24 palčnem (inch) zamiku nosilnih vertikal.

Izhodišče in končni cilj sistema SH-NA je bila čim bolj, na ekstremne vremenske pogoje odporna, lesena konstrukcija ob upoštevanju in usmeritvah za varnejšo gradnjo organizacije FEMA ( Federal Emergency Management Agency) .